Betingelser

Definitioner:
Aftalens parter "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til KB Motorservice A/S afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
"KB Motorservice A/S" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
Produktinformation:
På KB Motorservice A/S webshop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til KB Motorservice A/S via kontaktsiden.
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte varer, hvis køber burde kunne indse at der foreligger en fejlprissætning. Jfr. aftalelovens § 32, stk. 1.
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på KB Motorservice A/S web shop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra KB Motorservice A/S udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til KB Motorservice A/S om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og KB Motorservice A/S er først indgået, når KB Motorservice A/S ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.
Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgå fra KB Motorservice A/S. Vælger du at modtagen varen med anden betalingsmåde henvises du til denne udbyders betingelser.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold til Køber.
Reklamation:
KB Motorservice A/S yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til KB Motorservice A/S i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til KB Motorservice A/S inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
KB Motorservice A/S har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for KB Motorservice A/S kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og KB Motorservice A/S.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for KB Motorservice A/S kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
KB Motorservice A/S afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Fortrydelsesret:
Meddeler Køber KB Motorservice A/S, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler KB Motorservice A/S det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.
Link til Standardfortrydelsesformular KB Skive
Forbehold for ændringer:
KB Motorservice A/S forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-6 dage.
Misbrug:
Misbrug af KB Motorservice A/S webshop medfører politianmeldelse.

 

Persondatapolitik - Hvad gør vi med dine personlige oplysninger:

Salg og levering af varer:

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne fakturere og levere varen til dig.

Personoplysningerne afgivet i forbindelse med købet registreres hos KB Motorservice A/S og opbevares i maksimalt 5 år (jf. bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

 

Markedsføring:

Hvis du giver samtykke (link) til at modtage markedsføring, vil du få tilsendt vores nyhedsbrev når det frigives. Samtykket til at modtage markedsføringsmateriale kan altid tilbagekaldes ved at klikke på linket til afmelding i bunden af ethvert nyhedsbrev. Herfra kommer man ind på en side, hvor man kan framelde sig fremtidige nyhedsbreve fra KB Motorservice A/S. Fortryder man sin framelding, kan man altid tilmelde sig igen.

Du kan endvidere til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte KB Motorservice A/S på kb@kbmotor.dk .

Øvrige oplysninger:

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle medarbejdere hos KB Motorservice har adgang til ovenstående oplysninger.

KBmotor.dk benytter en standard webløsning / ehandelsløsning fra Wannafind, og denne kræver, at cookies er slået til i din browser, men vi gemmer ingen personlige oplysninger i cookies på din maskine, kun cookies om din adfærd i anonymiseret form.

Vi bruger en log-statistik på KBmotor.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. KB Motorservice A/S benytter cookies til sporing via Google Analytics og Google Adwords. Data på log-statistik gemmes i 38 måneder, hvorefter de slettes automatisk.

Hosting af vores hjemmeside og kunde- og ordredatabaser foretages af eksternt hostingfirma i Danmark, der fungerer som databehandler i den henseende. Der er indgået databehandleraftale med eksternt hostingfirma.

Den dataansvarlige på www.kbmotor.dk er det Linda Olesen der er dataansvarlig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.  Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Videregivelse af oplysninger:

Oplysninger afgivet til KBmotor.dk sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores forretning. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation